عرض تسلیت شرکت فاراتل
نام محصولSBC240-9نامنام
تصویر
ابعاد mm(ارتفاع*عمق*عرض)
با دستگیره جت نصب در رک

135*647*490

خالص

132.5*614*440

با بسته بندی

380*730*580

وزن
بدون بسته بندی(Kg)

63

با بسته بندی(Kg)

72.5