نام محصولSBC48-18-P نامنام
تصویر
باتری
نوع

سیلد اسید بدون نیاز به نگهداری و سرویس

ابعاد mm(ارتفاع*عمق*عرض)
خالص

88*512*440

با بسته بندی

205*620*530

با پایه و دستگیره

90*542*483

وزن
بدون بسته بندی(Kg)

29.3

با بسته بندی(Kg)

31.3