نام محصولSBC96-28-AB نامنام
تصویر
باتری
نوع

سیلد اسید بدون نگهداری و سرویس

ابعاد mm(ارتفاع*عمق*عرض)
خالص

177*500*444

با بسته بندی

410*680*580

با پایه و دستگیره

181*533*490

وزن
بدون بسته بندی(Kg)

46

با بسته بندی(Kg)

56