نام محصولSBC96-42-AB نامنام
تصویر
ابعاد mm(ارتفاع*عمق*عرض)
با بسته بندی

410*680*580

خالص

177*500*444

با پایه و دستگیره

181*533*490

وزن
بدون بسته بندی(Kg)

66

با بسته بندی(Kg)

76