نام محصولSBC96M-6P نامنام
تصویر
باتری
نوع

سیلد اسید بدون نیاز به نگهداری و سرویس

ابعاد mm(ارتفاع*عمق*عرض)
با بسته بندی

830*660*460

خالص

700*550*440

وزن
بدون بسته بندی(Kg)

28.7

با بسته بندی(Kg)

35.7