امروزه عملکرد صحیح بسیاری از تجهیزات مورد استفاده در سازمانها ، ادارات ، موسسات ، بانک ها ، ارگانهای امنیتی ، آموزشی ، پزشکی ، آزمایشگاهی و ... وابستگی زیادی به داشتن برق بدون وقفه ، تثبیت شده و عاری از نویز دارد که اتصال اینگونه تجهیزات به یو پی اس را غیر قابل اجتناب می نماید .

سرویس و نگهداری به موقع یو پی اس نه تنها سبب افزایش عمر مفید و کارکرد بهینه دستگاه و باتری ها می گردد بلکه باعث کاهش قابل ملاحظه مدت زمان خارج از مدار بودن تجهیزات می شود .

از این رو انجام سرویس و نگهداری ادواری دستگاهها از مزایای بیشماری برخوردار است که عبارتند از :

 • اولویت در تعمیر
 • نصب دستگاه جایگزین
 • سرویس و نگهداری دستگاه در زمان های منظم
 • عدم پرداخت هزینه توسط مشتری در هر درخواست
 • ثبت تمامی اطلاعات دستگاهها در دوره های مختلف

شرکت فاراتل جهت به حداقل رساندن استرس مشتریان خود در زمان خرابی دستگاهها و همچنین کاهش خرابی ضمن ایجاد هفتاد دفتر نمایندگی در سراسر کشور ، سرویس و نگهداری از یو پی اس ها را طی طرح هایی به مشتریان خود پیشنهاد می نماید .

طرح حامی 1

کد : 9818000002
 1. دستگاههای با توان 1kva تا 10kva
 2. سه  بار سرویس در سال
 3. تعهد تامین قطعه و باتری
 4. بهای قطعه ، باتری  مطابق تعرفه روز شرکت فاراتل
 5. اجرت تعمیر دستگاه رایگان می باشد
 6. اجرت سرویس دستگاه رایگان می باشد .
 7. حمل و اجرت تعویض باتری رایگان می باشد .
 8. مراجعات اعلام خرابی رایگان می باشد .
 9. محدودیتی در مراجعات اعلام خرابی نمی باشد .
 10. تعهد تامین دستگاه جایگزین .
 11. در صورت اعلام خرابی از سوی مشتری مراجعه ظرف 4 ساعت  در مراکز استان .
 12. خدمات رسانی در 6 روز هفته در ساعات اداری .

طرح حامی 2

کد : 9818000005
 1. دستگاههای با توان 1kva تا 10kva
 2. دو  بار سرویس در سال
 3. تعهد تامین قطعه و باتری
 4. بهای قطعه ، باتری  مطابق تعرفه روز شرکت فاراتل
 5. اجرت تعمیر دستگاه رایگان می باشد
 6. اجرت سرویس دستگاه رایگان می باشد .
 7. حمل و اجرت تعویض باتری رایگان می باشد .
 8. مراجعات اعلام خرابی رایگان می باشد .
 9. محدودیتی در مراجعات اعلام خرابی نمی باشد .
 10. تعهد تامین دستگاه جایگزین .
 11. در صورت اعلام خرابی از سوی مشتری مراجعه ظرف 4 ساعت  در مراکز استان .
 12. خدمات رسانی در 6 روز هفته در ساعات اداری .

طرح حافظ 1

کد : 9818000003
 1. دستگاههای با توان 1kva تا 3kva
 2. سه  بار سرویس در سال
 3. تعهد تامین قطعه و باتری- بهای باتری مطابق تعرفه روز شرکت فاراتل
 4. بهای کلیه قطعات تعویض رایگان می باشد .
 5. اجرت تعمیر دستگاه رایگان می باشد .
 6. اجرت سرویس دستگاه رایگان می باشد .
 7. حمل و اجرت تعویض باتری رایگان می باشد .
 8. مراجعات اعلام خرابی رایگان می باشد .
 9. محدودیتی در مراجعات اعلام خرابی نمی باشد .
 10.  تعهد تامین دستگاه جایگزین .
 11. در صورت اعلام خرابی از سوی مشتری مراجعه ظرف 2ساعت  در مراکز استان .
 12. خدمات رسانی در 7 روز هفته از ساعت  8 الی 20 .
 13. برگزاری کلاسهای آموزشی رایگان .
 14. حداقل تعداد دستگاه برای عقد قرارداد 15 دستگاه می باشد .

طرح حافظ 2

کد : 9818000004
 1. دستگاههای با توان 5kva تا 10kva
 2. سه  بار سرویس در سال
 3. تعهد تامین قطعه و باتری- بهای باتری مطابق تعرفه روز شرکت فاراتل
 4. بهای کلیه قطعات تعویض رایگان می باشد .
 5. اجرت تعمیر دستگاه رایگان می باشد .
 6. اجرت سرویس دستگاه رایگان می باشد .
 7. حمل و اجرت تعویض باتری رایگان می باشد .
 8. مراجعات اعلام خرابی رایگان می باشد .
 9. محدودیتی در مراجعات اعلام خرابی نمی باشد .
 10. تعهد تامین دستگاه جایگزین .
 11. در صورت اعلام خرابی از سوی مشتری مراجعه ظرف 2ساعت  در مراکز استان .
 12. خدمات رسانی در 7 روز هفته از ساعت  8 الی 20 .
 13. برگزاری کلاسهای آموزشی رایگان .
 14. حداقل تعداد دستگاه برای عقد قرارداد 15 دستگاه می باشد .