مشتری گرامی، جهت پیگیری یا پرداخت قبض تعمیرگاه، لطفاً یکی از موارد کد ملی/شناسه ملی/ کد اقتصادی خود را به همراه شماره قبض صادره، در محل های تعیین شده وارد نمایید.
کد ملی/شناسه ملی/کد اقتصادی *
شماره قبض *
لطفاً کد امنیتی را وارد نمایید.:  *