مدیریت هوشمند ساختمان(BMS)

سیستم های کنترل هوشمند ساختمان ها باعث بهینه سازی مصرف انرژی می گردند که با توجه به گرانقیمت بودن این تجهیزات که بعضا بر اساس نیاز های خاص طراحی گردیده اند ، لزوم فعالیت مداوم و کنترل آنها همواره مورد تاکید مشتریان این گروه از تجهیزات می باشند.

علاوه بر مباحث مدیریت انرژی مصرفی ساختمانها ، مباحثی چون مدیریت هوشمند سیستم های امنیتی ، هشداردهنده ها و همچنین سیستم های کنترل از راه دور هوشمند ، همه و همه در مباحث bms ها خلاصه می شوند و لذا یو پی اس های تولیدی فاراتل با طراحی ویژه خود ،  همواره می تواند نوسانات جزیی برق را رفع و در هنگام قطع برق این تجهیزات را در مدار مورد استفاده قرار دهد.با توجه به تجربیات این شرکت در شناخت شبکه توزیع و انتقال برق در ایران پیشنهاد استفاده از یو پی اس های مدل آنلاین بهترین انتخاب می باشد.