CNC
یکی از پرکاربرد ترین و حساس ترین دستگاهی که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد دستگاه CNC است و حفاظت و حفظ دقت دستگاه در هنگام کار یکی از موارد ضروری در استفاده از آن است.قطع ناگهانی برق در هنگام کار CNC بعضا باعث اختلال در برنامه کار دستگاه و خسارت های در هنگام شروع مجدد کار می گردد.با توجه به هزینه بالای دستگاه های CNCو اهمیت آن در صنعت، حفاظت از آن در برابر نوسان ولتاژ و قطعی برق امری ضروری است.