یونیت دندان پزشکی

یونیت دندانپزشکی دستگاهی است که بوسیله جریان برق،جریان مایعات یا هوا برای راه اندازی تعدادی از وسایل و دستگاههای دندانپزشکی استفاده می کند.هر یونیت به طور کلی از چهار قسمت 1-صندلی،2-جعبه باکس و تابلیت،3-چراغ،4-کراشور(لیوان پرکن،دستشویی و ساکشن) تشکیل می شود و این مجموعه شامل حداقل یک دستگاه کمپرسور می باشد.
با توجه به وجود نوسانات در سیستم برق کشور و احتمال آسیب رساندن به دستگاهها و جلوگیری از اتلاف وقت پزشک و بیمار به جهت عدم وجود برق جهت ادامه کار، این دستگاه می بایست به یوپی اس مجهز گردد.
شرکت فاراتل به عنوان بزرگترین تولید کننده داخلی و آشنا بودن به مشکلات برق کشور یوپی اس با جدیدترین تکنولوژی Line Interactive مدل DSS با توان 3000 را جهت یونیت بدون کمپرسور پیشنهاد می نماید.در صورت اتصال کمپرسور به یوپی اس می بایست هنگام انتخاب یوپی اس توان کمپرسور نیز در نظر گرفته شود.