جهت انتخاب نوع کابل سریال UPS های فاراتل،لطفاً ابتدا مدل و سپس مدل نامبر چاپ شده روی برچسب پشت دستگاه را (نمونه عکس)، از لیست زیر انتخاب نمایید.
مدل نامبر
مدل یوپی‌اس

کابل ارتباط با یوپی‌اس 'SDC1500' و مدل نامبر 'AAA-AAB'، مشکی رنگ و با نقشه‌ی سیم بندی مطابق شکل زیر می‏باشد.