جهت انتخاب نوع کابل سریال UPS های فاراتل،لطفاً ابتدا مدل و سپس مدل نامبر چاپ شده روی برچسب پشت دستگاه را (نمونه عکس)، از لیست زیر انتخاب نمایید.
مدل نامبر
مدل یوپی‌اس

کابل ارتباط با یوپی‌اس 'SDC6000' و مدل نامبر 'ABA-AAA'، مشکی رنگ و با نقشه‌ی سیم بندی مطابق شکل زیر می‏باشد.