راهنمای استفاده از ایمیل‌های فاراتل

در این راهنما ابتدا به معرفی و تعریف اصطلاحات رایج در پست الکترونیکی (Email) پرداخته و در ادامه نحوه‌ی استفاده از ایمیل‌های شرکت فاراتل از طریق وب و یا برنامه‌هایی چون Outlook و Thunderbird می‌پردازد. این راهنما برای کاربران Email فاراتل می‌تواند بسیار سودمند باشد.

فهرست مطالب:
1- مقدمه
         1-1- آدرس Email (ایمیل) چیست؟
         2-1- برخی از ویژگی‌های ایمیل فاراتل
         3-1- آشنائی با چند اصطلاح در ایمیل
 
2- چک نمودن ایمیل از طریق وب
 
3- چک نمودن ایمیل از طریق نرم‌افزار Outlook
         1-3- انجام تنظیمات
         2-3- دریافت ایمیل از طریق نرم‌افزار Outlook
         3-3- ارسال ایمیل از طریق نرم‌افزار Outlook
 
4- چک نمودن ایمیل از طریق نرم‌افزار Thunderbird
         1-4- انجام تنظیمات
         2-4- دریافت ایمیل از طریق نرم‌افزار Thunderbird
         3-4- ارسال ایمیل از طریق نرم‌افزار Thunderbird
 
5- چگونه Password خود را عوض نمائید؟

برای دانلود اینجا را كلیك كنید   برای دانلود فایل اینجا را كلیك كنید.
فاراتل | 13:55:41 | 1386-02-31