روش‌های برقراری ارتباط با یوپی‌اس و مدیریت آن

مانیتورینگ و کنترلینگ یوپی‌اس، مکانیزم Auto Saving فایل‌ها و سیستم‌عامل‌ها در زمان‌های بحرانی از جمله مواردی هستند که بعد از خرید یوپی‌اس با آن‌ها روبرو می‌شویم. بنابراین در زمان خرید یوپی‌اس باید به امکانات یوپی‌اس و روش‌های برقراری ارتباط با آن توجه خاص نمود. این مقاله ابتدا به توضیح روش‌های برقراری ارتباط با یوپی‌اس و مدیریت آن در سطح شبکه پرداخته و در ادامه محصولات مرتبط شرکت فاراتل را معرفی می‌نماید.

فهرست مطالب:
1- روش‌های بـرقراری ارتبـاط با UPS
      1-1- معرفی روش‌های مستقیم و غیر مستقیم
      2-1- انتظارات مهم پس از پیاده سازی روش‌های ارتباطی با UPS
      3-1- معایب روش‌های برقراری ارتباط با UPS از دید کاربر
      4-1- فاراتل و روش‌های برقراری ارتباط با UPS
         1-4-1- فاراتل و روش مستقیم
         2-4-1- فاراتل و روش غیر‌‌مستقیم
            1-2-4-1- فاراتل و رفع معایب روش غیر‌مستقیم
      3-4-1- جدول مقایسه‌ی روش‌ها
 
2- طبقه‌بندی محصولات نرم‌افزاری شرکت فاراتل
 
3- مروری بر نرم‌افزار قدرتمند UPSwing Pro
      1-3- نحوه برقراری ارتباط با یوپی‌اس (سخت افزاری)
      2-3- نحوه کنترل و مانیتورینگ یوپی‌اس (نرم‌افزاری)
      3-3- قابلیت‌های ویژه نرم‌افزار
         1-3-3- قابلیت‌های ویژه نرم‌افزار تحت سیستم عامل Windows
      4-3- موارد قابل مانیتورینگ
      5-3- کنترل و ارسال دستورات به یوپی‌اس
      6-3- هشدار دهنده‌ها در سیستم عامل Windows
      7-3- سیستم‌عامل‌های قابل پشتیبانی
 
4- مروری بر نـرم‌افزار قـدرتمنـد Netshut
 
5- License Cards

برای دانلود اینجا را كلیك كنید   برای دانلود فایل اینجا را كلیك كنید.
فاراتل | 13:57:48 | 1386-02-31