علل استفاده از ترانس ایزوله در یوپی‌اس‌های Double Conversion

در این نوشتار سعی شده است تا علل استفاده از ترانس ایزوله در یوپی‌اس‌های سری Double Conversion فاراتل توضیح داده شود، معایب و محاسن استفاده از آن‌ها بیان گردد و همچنین به برخی از سوالات متداول که ممکن است در این زمینه وجود داشته باشد پاسخ داده شود. در ادامه برای بررسی عمکلرد اصلی ترانس ایزوله که کاهش نویز می‌باشد، در ابتدا مفاهیم نویز را مورد بررسی قرار داده و سپس نقش ترانس را در این زمینه مطالعه خواهیم نمود. پس از آن به محاسن و معایب ترانس‌های ایزوله پرداخته شده است.

فهرست مطالب:
  1. نویز چیست؟
  2. راهکارهای فاراتل برای حذف نویزهای مد مشترک چیست؟
  3. ترانس ایزوله دارای چه مشخصاتی است؟ در کجا قرار می‌گیرد؟
  4. ترانس ایزوله چگونه می‌تواند نویزهای مود مشترک را کاهش دهد؟
  5. آیا زمین کردن ثانویه ترانس می‌تواند اشکالی در سیستم سیم کشی مصرف کننده ایجاد نماید؟
  6. آیا می‌توان ثانویه ترانس ایزوله را زمین قرار نداد؟ در این صورت آیا اشکالی بوجود می‌آید؟
  7. آیا استفاده از ترانس ایزوله اجباری است؟
  8. محاسن و معایب استفاده از ترانس ایزوله چیست؟
  9. ترانس ایزوله در چه مواردی باید پیشنهاد شود؟

برای دانلود اینجا را كلیك كنید   برای دانلود فایل اینجا را كلیك كنید.
فاراتل | 10:31:25 | 1389-08-23