بررسی نویزهای مد دیفرانسیلی و مشترک

جریان، ولتاژ یا میدان الکترومغناطیسی ناخواسته را نویز گویند. همانطور که می‌دانید بارهای الکتریکی ساکن باعث ایجاد میدان الکتریکی می‌شوند، حرکت یکنواخت بارها (جریان الکتریکی)، میدان مغناطیسی ایجاد می‌کند و حرکت شتابدار آن‌ها موجب تشعشع الکترومغناطیسی می‌شود. بر اساس اصول نظریه الکترومغناطیس، میدان‌های الکترومغناطیسی، ولتاژها یا جریان‌هایی را در مدارات القا می‌کنند و برعکس، ولتاژها و جریان‌ها می‌توانند میدان‌های الکترومغناطیسی را در اطراف خود ایجاد کنند. بنابراین کاهش نویز، در واقع کاهش میدان‌های الکترومغناطیسی یا ولتاژها و جریان‌های مزاحم در سیستم‌ها است. امروزه تمامی این مباحث تحت عنوان سازگاری الکترومغناطیس (EMC) مطرح هستند. برای این منظور قبلاً از عبارت تداخل الکتـرومغنـاطیسی (EMI) یا تداخل فرکانس رادیویی (RFI) استفاده می‌شد، ولی امروزه از واژه مثبت سازگاری به جای تداخل استفاده می‌شود. در این نوشتار انواع نویز و اثرات آن‌ها بیان شده و سپس روش‌های کاهش نویز و تاثیر یوپی‌اس در کاهش آن مورد بررسی قرار گرفته است.

فهرست مطالب:
 1. نویز چیست؟
 2. منابع نویز
 3. انواع نویز
  1. سیگنال مد دیفرانسیلی
   1. نویز دیفرانسیلی چه تأثیری روی دستگاه‌های الکترونیکی دارد؟
  2. سیگنال مد مشترک
   1. نویز مد مشترک چه تأثیری روی دستگاه‌های الکترونیکی دارد؟
  3. تفاوت نویز مد دیفرنسیلی و مشترک
 4. نویز و EMC
  1. سیگنال‌های مد دیفرانسیلی و EMC
  2. سیگنال‌های مد مشترک و EMC
 5. فیلترهای EMI
  1. اجزای فیلتر
  2. انواع فیلتر
 6. روش‌های حذف نویز مد مشترک
  1. حذف نویز مد مشترک توسط ترانسفورمر
  2. حذف نویز مد مشترک توسط چوک
   1. اثر سیگنال مد دیفرانسیلی بر یک چوک ایده‌آل
   2. اثر سیگنال مد مشترک بر یک چوک ایده‌آل
  3. حذف نویز مد مشترک توسط اتوترانس سر وسط
   1. اثر سیگنال مد دیفرانسیلی بر یک اتوترانس ایده‌آل
   2. اثر سیگنال مد مشترک بر یک اتوترانس ایده‌آل
 7. نقش یوپی‌اس در کاهش نویز مد دیفرانسیلی و مشترک
  1. مد دیفرانسیلی
  2. مد مشترک

برای دانلود اینجا را كلیك كنید   برای دانلود فایل اینجا را كلیك كنید.
فاراتل | 09:17:28 | 1389-09-07