باسکول

وجود موج سینوسی کامل و حذف نوسانات ولتاژ در ورودی برق باسکول یکی از موارد بسیار مهم در اندازه گیری دقیق دستگاه می باشد.هر گونه وقفه یا قطعی ناگهانی برق ممکن است باعث بروز خطا در اندازه گیری باسکول گردد و حساسیت باسکول را در آن لحظه کاهش دهد.UPS های تولیدی شرکت فاراتل با بهره گیری از به روز ترین تکنولو‍ژی سعی در حذف مشکلات ناشی از ورودی برق دستگاههای اندازه گیری را دارند.