سیستم نظارت تصویری

در جوامع امروزی با وجود پیش آمدهایی نظیر سرقت، تخریب، ایجاد نا امنی، کم کاری، حوادث و مشکلات فنی، لزوم استفاده از سیستم های نظارت تصویری یا به عبارتی دور بین های مداربسته امری بدیهی به نظر می رسد ولی آنچه باید مورد توجه قرارگیرد این است که این نظارت زمانی ارزشمند و کارا خواهد بود که مستمر و بی وقفه انجام پذیرد.چنانچه به هر دلیل ابزار های نظارت تصویری ما حتی برای مدت زمانی کوتاه از کار بیفتند این بدین معناست که کنترل ما بر سیستم برای مدت زمانی از دست رفته است.در صورتی که اقدام های خرابکارانه را مد نظر نداشته باشیم، یکی از مهمترین دلایل از دست رفتن کارکرد سیستم های نظارتی، قطع برق می باشد.استفاده از یو پی اس در کنار دوربین های مداربسته سبب می گردد که علاوه بر حفاظت از دستگاهها در برابر نوسانات برق شهر، حتی در صورت قطع برق شهر نیز دستگاهها به کار خود ادامه دهند.