سیستم نظارت فیزیکی

منظور از حفاظت فیزیکی آن بخش از سیستم های امنیتی و ایمنی است که بصورت فیزیکی وظیفه محافظت از پرسنل،جلوگیری از دسترسی غیر مجاز به تجهیزات، موسسات نظامی، امکانات نظامی و اسناد و جلوگیری از خرابکاری، جاسوسی، خسارت و دزدی را بر عهده دارد.اهمیت اجرای صحیح این عملیات حفاظتی به حدی است که هرگونه وقفه و اختلال در اجرای آن، ممکن است سبب ایجاد آسیب های جبران ناپذیری گردد. در صورتی که اقدام های خرابکارانه را مد نظر نداشته باشیم، یکی از مهمترین علل از کار افتادن ابزارهای حفاظت فیزیکی، قطع برق می باشد.در صورت استفاده از یو پی اس در کنار این تجهیزات نه تنها در صورت قطع برق دستگاه به کار خود ادامه خواهد داد بلکه از آن در برابر نوسانات برق شهر نیز محافظت خواهد شد به دلیل تنوع در توان مصرفی و ماهیت ابزارهای حفاظت فیزیکی، بدون اطلاع از نوع دستگاه امکان پیشنهاد مناسب یو پی اس وجود ندارد لذا در این مورد واحد فروش شرکت فاراتل پاسخگوی شما عزیزان خواهد بود.